devakoleji
 Deva Koleji | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Acil Tıp Teknisyenliği Ders Dağılımı

 

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ALANI

HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 

 

DERSLER

9.

Sınıf

10.

Sınıf

11.

Sınıf

12.

 Sınıf

ORTAK  DERSLER

(*) Dil Ve Anlatım

2

2

2

2

Türk Edebiyatı

3

3

3

3

Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi

1

1

1

1

Tarih

2

2

-

-

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

-

-

2

-

Coğrafya

2

2

-

-

Matematik

4

-

-

-

Geometri

2

-

-

-

Fizik

2

-

-

-

Kimya

2

-

-

-

Biyoloji

2

-

-

-

Yabancı Dil

6

3

3

3

Felsefe

-

-

2

-

Beden Eğitimi /Görsel Sanatlar /Müzik

2

1

1

-

Trafik Ve İlk Yardım

-

-

-

1

TOPLAM

30

14

14

10

ALAN / DAL DERSLERİ

ALAN ORTAK DERSLERİ

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

-

-

-

(*)Anatomi Ve Fizyoloji

6

-

-

-

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

2

-

-

-

Sağlık Psikolojisi

-

2

-

-

Enfeksiyondan Korunma

-

2

-

-

Farmakoloji

-

3

-

-

DAL DERSLERİ

Acil Sağlık Sistemi

-

3

-

-

Temel Sağlık Uygulamaları

-

5

-

-

(*)Yaşam Desteği

-

5

-

-

Travmalarda Acil Yardım

-

-

3

-

(*)Tıbbi Aciller

-

-

5

-

(*),(**) İşletmelerde Temel Sağlık Uygulamaları Beceri Eğitimi

-

-

8

-

(*),(**) İşletmelerde Yaşam Desteği Beceri Eğitimi

-

-

8

-

Acil Kurtarma Teknikleri

-

-

-

3

Olağan Dışı Durumlarda Acil Yardım

-

-

-

2

(*),(**) İşletmelerde Travmalarda Acil Yardım Beceri Eğitimi

-

-

-

8

(*),(**) İşletmelerde Tıbbi Aciller Beceri Eğitimi

 

 

 

8

(*),(**) İşletmelerde Olağan Dışı Durumlarda Kurtarma Ve Acil Yardım Beceri Eğitimi

-

-

-

8

Alan / Dal Dersleri Toplamı

10

20

24

29

Seçmeli Dersler Toplamı

2

6

4

2

Rehberlik Ve Yönlendirme

1

1

1

1

GENEL TOPLAM

43

41

43

42

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayacak derslerdir.  

(**)Öğrencilerin bu derslerin eğitimlerini işletmelerde görmeleri esastır.