Deva Koleji | Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Hemşirelik Ders Dağılımı

 

HEMŞİRELİK ALANI

HAFTALIK DERS DAĞILIMI


DERSLER

9.

Sınıf

10.

Sınıf

11.

Sınıf

12.

Sınıf

ORTAK DERSLER

(*)Dil ve Anlatım

2

2

2

2

Türk Edebiyatı

3

3

-

-

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1

1

1

1

Tarih

2

2

-

-

T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

-

-

2

-

Coğrafya

2

2

-

-

Matematik

4

-

-

-

Geometri

2

-

-

-

Fizik

2

-

-

-

Kimya

2

-

-

-

Biyoloji

2

-

-

-

Yabancı Dil

6

3

3

3

Felsefe

-

-

2

-

Beden Eğitimi /Görsel Sanatlar /Müzik

2

1

1

-

Trafik ve İlk Yardım

-

-

-

1

TOPLAM

30

14

11

7

ALAN / DAL    DERSLERİ

Psikoloji

2

-

-

-

Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi

1

-

-

-

(*) Anatomi-Fizyoloji

4

-

-

-

(*),(**)Meslek Esasları ve Tekniği

4

4

2

-

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

-

2

-

-

Biyokimya

-

2

-

-

Genel Beslenme

-

2

-

-

Mikrobiyoloji ve Bağışıklama

-

2

-

-

Farmakoloji

-

2

-

-

Epidemiyoloji ve Bioistatistik

-

2

-

-

(*),Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı


4

-

-

(*) Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı

-

4

-

-

(*),(**)Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

-

3

-

-

Sağlık Eğitimi

-

-

2

-

(*)Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı

-

-

2

-

(*)Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

-

-

2

2

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

-

-

-

2

Toplum Sağlığı

-

-

-

2

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

-

-

-

2

(*),(**) İlk Yardım ve Acil Bakım

-

-

-

2

(*),(***) Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı

-

-

8

-

(*),(***) Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı

-

-

8

-

(*),(***) Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

-

-

8

-

(*),(***) Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı

-

-

-

8

(*),(***) Bulaşıcı Hastalıklar ve Bakımı

-

-

-

4

(*),(***) Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

-

-

-

4

(*),(***) İlk Yardım ve Acil Bakım

-

-

-

8

TOPLAM

11

27

32

34

Seçmeli Dersler

2

1

-

-

Rehberlik Ve Yönlendirme

1

1

1

1

Genel Toplam

44

43

44

42

NOT: (*) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak dersleri ifade eder.

(**) Adı geçen dersler okul teknik laboratuarında uygulamalı olarak işlenecektir.

(***) Öğrencilerin bu derslerin eğitimlerini işletmelerde görmeleri esastır.

Yabancı Dil dersinde Almanca, Fransızca, Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur.